Your image

Podstawowym celem Klubu jest propagowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia poprzez jazdę na rowerze i sportowe współzawodnictwo; 


- promocja kolarstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; 
- promowanie turystyki rowerowej sportów rowerowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; 
- działanie na rzecz rozwoju wszystkich odmian kolarstwa, innych sportów rowerowych oraz szeroko pojętej turystyki rowerowej; 
- kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości członków poprzez uczestnictwo w realizacji zadań Klubu; 
- rozwój i integrowanie środowiska rowerowego; propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego; 
- rozwijanie zainteresowań turystyką rowerową, kulturą fizyczną i rekreacyjnym uprawianiem sportu; 
- uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze całego kraju; 
- promocja gminy Jeżowe, powiatu niżańskiego oraz województwa podkarpackiego w środowisku kolarskim i turystycznym.

Bogdan Kozłowski - Prezes Klubu Kolarskiego Jeżowe

Prezes Klubu Kolarskiego Jeżowe - Bogdan Kozłowski